2223024380 6985779704 Τάτλα 2, Αλιβέρι giannismantasas@gmail.com
hero image
 
 
 
 
JM Μαντασάς
Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία | Αλιβέρι Εύβοια

Η JM Μαντασάς αναλαμβάνει νέες βιομηχανικές ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις για πάσης φύσεως βιομηχανίες, βιοτεχνίες και επαγγελματικά κτίρια, καθώς και εργασίες ανακατασκευής ή ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία διασφαλίζουμε την ελάχιστη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση και μέγιστη ποιότητα και ασφάλεια για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και το μηχανολογικό εξοπλισμό.

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες των πελατών μας, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και επιδιώκοντας την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας στην Εύβοια και την υπόλοιπη Ελλάδα και η διατήρηση μακροχρόνιων και υγιών συνεργασιών.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:


 
 
 

  Θεμελιακή γείωση

 
 

  Εγκαταστάσεις βιομηχανικού φωτισμού

 
 

  Εργοταξιακοί ηλεκτρολογικοί πίνακες 

 
 

  Δίκτυο διανομής ισχυρών & ασθενών ρευμάτων

 
 

  Υποσταθμοί μέσης τάσης

 
 

  Γεννήτριες

 
 

  Βιομηχανικοί αυτοματισμοί

 
 

  Εγκατάσταση αντλιοστασίων

 
 

  Δομημένη καλωδίωση

 
 

  Φωτοβολταϊκά

 
 

  Ψύξη - Θέρμανση

 
 

  Συντήρηση & αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων

 

 

 
 
 
 
 
 
Επικοινωνήστε μαζί μας

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις υπηρεσίες και τις κατασκευές μας.